TUBE ECO2 1820-210L Ariston năng lượng

Năng lượng ARISTON TUBE ECO2 1820 25

  • Loại máy: Năng lượng mặt trời
  • Dung tích: 210L
  • Dạng ống , 20 ống D58 dài 1800 mm
  • Xuất xứ: Ariston Ý
  • Không chịu áp . Không nên sử dụng bơm tăng áp lạnh vào ống, chênh chiều cao giữa bồn lạnh và máy quá 2m (tiêu chuẩn chung của năng lượng)
  • Bảo hành : 5 năm 
  • Hệ thống bảo hành toàn quốc, xử lý sự cố trong 24h-48h