Bồn bảo ôn hở 5000L đứng – Bồn không chịu áp

48.000.000

Bồn bảo ôn hở 5000L đứng

Xuất xứ : Việt nam

Dung tích: 5000L

Lắp đặt: đặt đứng

Giữ nhiệt 24-48h