Bồn bảo ôn hở 5000L ngang – Bồn không chịu áp

51.120.000

Bồn bảo ôn hở 5000L đứng

Xuất xứ : Việt nam

Dung tích: 5000L

Lắp đặt: đặt đứng

Giữ nhiệt 24-48h