Bồn bảo ôn hở 1000L nằm – Bồn không chịu áp

11.880.000

Bồn bảo ôn không chịu áp 1000L nằm

Xuất xứ : Việt nam

Dung tích: 1000L

Lắp đặt: đặt nằm ngang

Giữ nhiệt 24-48h