Bồn bảo ôn hở 1000L đứng – Bồn không chịu áp

10.800.000

Bồn bảo ôn không chịu áp 1000L đứng

Xuất xứ : Việt nam

Dung tích: 1000L

Lắp đặt: đặt đứng

Giữ nhiệt 24-48h