Bồn bảo ôn hở 500L nằm – Bồn không chịu áp

8.400.000

Bồn bảo ôn không chịu áp 1000L đứng

Xuất xứ : Việt nam

Dung tích: 1000L

Lắp đặt: đặt đứng

Giữ nhiệt 24-48h