Bồn bảo ôn hở 500L đứng – Bồn không chịu áp

7.920.000

Bồn bảo ôn không chịu áp 500L đứng

Xuất xứ : Việt nam

Dung tích: 500L

Lắp đặt: đặt đứng

Giữ nhiệt 24-48h