Bồn bảo ôn hở 2000L đứng – Bồn không chịu áp

20.400.000

Bồn bảo ôn hở 2000L đứng

Xuất xứ : Việt nam

Dung tích: 2000L

Lắp đặt: đặt đứng

Giữ nhiệt 24-48h